Sponsorship

SPONSOR OPROEP ISPS CONGRES 2019

Leven in een stad meer dan verdubbelt de kans om de diagnose schizofrenie te krijgen terwijl migranten en hun kinderen een tot vijfmaal zo grote kans hebben om psychotisch te worden bevonden. Waarom, is er een verband en wat kunnen we eraan doen?

Het 21e Internationale congres van de ISPS is gericht op de relatie tussen psychose, het leven in de grote stad, migratieachtergrond en culturele transities. Het vierdaagse programma brengt boeiende sprekers en vele praktische workshops.

Behalve wetenschappers en hulpverleners zullen veel mensen die zelf een psychose hebben doorgemaakt  en hun familieleden deelnemen. Zij betalen een sterk gereduceerd tarief. Ook vele  mensen uit lage lonen landen zullen participeren. Vandaar dat wij genoodzaakt zijn sponsoring  te vragen.

 

 

 

Datum congres:
Woensdag 28 augustus tot en met zondag 1 september 2019

Locatie:
De Doelen, Rotterdam

Doelgroep:
Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en andere hulpverleners, ervaringsdeskundigen, familie-ervarings­deskundigen, beleidsmakers en andere belangstellenden uit de hele wereld.

Congreswebsite:            www.ispsconference.nl

Het programma van het ISPS Congres 2019

Het programma  is in ontwikkeling, de keynote speakers hebben inmiddels toegezegd.

 • Dag 1 van dit congres draait om de al lang bekende epidemiologische gegevens dat psychose meer voorkomt in de grote stad en bij minderheidsgroepen met een lage status. Wat is hiervan de betekenis en wat betekent dat voor de behandeling?
 • Dag 2 stelt de kloof centraal die ontstaat tussen iemand die een psychose doormaakt en anderen, naasten, instituties, buurt en samenleving. Hoe kunnen we die het beste overbruggen?
 • Dag 3 is een publieksdag met de vraag wat een psychose nu zegt over de samenleving en de grootstedelijke context. Hoe om gaan met diversiteit en de opgave van inclusiviteit?
 • Dag 4 biedt een debat en terugblik op de bevindingen van dit congres en legt de relatie met enkele laatste ontwikkelingen.

Voorafgaand aan het congres worden intensieve preconference workshops aangeboden.

 

Waar staat de ISPS voor? Zie www.isps.org

Ook in tijden dat het niet in de mode was, is de ISPS psychologische en sociale zienswijzen op psychose blijven stimuleren en promoten. De ISPS staat voor een open dialoog tussen mensen met psychotische ervaring en familieleden en onderzoekers en behandelaars De laatste jaren zijn veel mensen met een psychotische ervaring gaan nadenken over wat er nu werkelijk met hen gebeurd is. Dit heeft tot veel nieuwe inzichten bij onderzoekers, behandelaars en familieleden geleid. Voorgaande congressen zijn levendige voorbeelden geweest van het welslagen van deze strategie.

Wij verwachten in De Doelen rond de 600 deelnemers, voor een groot deel afkomstig uit Nederland en Vlaanderen en daarnaast van over de hele wereld. Hier toont Rotterdam zich als multiculturele hoofdstad van Nederland.

Wat bieden wij?

Uw sponsoring verzekert de promotie van uw instelling of organisatie en brengt nationale en internationale aandacht.  Er zijn verschillende mogelijkheden, waaronder het inrichten van een stand, het laten verzorgen van een workshop en gereduceerde toegang tot dit (geaccrediteerde) congres voor u en uw medewerkers.

Sponsormogelijkheden

Uw betrokkenheid bij en inzet voor dit congres kan op vele manieren tot uitdrukking worden gebracht. Alles is welkom en u kan rekenen op de aandacht en de waardering van de congresdeelnemers. Een aantal van de mogelijkheden zijn voor u op een rij gezet en deze variëren van een exclusief hoofdsponsorschap tot de huur van een stand tot een donatie.

 

 

Hoofdsponsorschap

Hoofdsponsorschap € 25.000,- is exclusief, per brancheorganisatie beperkt tot maximaal een hoofdsponsor en zo een unieke gelegenheid om ook internationale bekendheid te creëren voor uw organisatie.

 • U krijgt naar wens mogelijkheden geboden bij alle publicitaire activiteiten voor het congres, zoals banners voor de congres site en sociale media, drukwerk, mailing (zowel nationale als internationale netwerken), nieuwsbrieven naar 9.000 mailadressen, en vermelding op eventuele congres app.
 • Invloed op het programma en de mogelijkheid om (in overleg) eigen sprekers in te brengen. Desgewenst deelname aan programmacommissie.
 • Masterclass voor eigen organisatie een van de sprekers.
 • Een stand voor vijf dagen, van 25 m2.
 • Een (nog nader overeen te komen) aantal kaarten voor uw organisatie voor het gehele congres.
 • Mogelijkheid bezoek te organiseren van uw organisatie en projecten in het buitenprogramma.

Mede sponsorschap,

€ 10.000,- treedt u op als officiële sponsor van dit congres. Inclusief:

 • Vermelding op de congres site en op sociale media, op drukwerk, bij mailing (zowel nationale als internationale netwerken), nieuwsbrieven (naar 9.000 mailadressen) en vermelding op eventuele congres app.
 • Stand voor vijf dagen, 6 m2, tafel en stroompunt
 • Een (nog nader overeen te komen) aantal kaarten voor uw organisatie voor alle congresdagen
 • Mogelijkheid bezoek te organiseren van uw organisatie/projecten in het buitenprogramma

 

Sponsorschap voor een dag

Voor € 2.500,- kunt u een van de congresdagen sponsoren waarmee u een sterke associatie creëert met het thema en met de bezoekers van die dag. Inclusief:

 • Ruimte voor promotie in één van onze nieuwsbrieven naar 9.000 mailadressen
 • Stand voor 1 dag, 6 m2, tafel met stroompunt
 • Een (nog nader te bepalen) aantal kaarten voor de bewuste dag
 • Promotie van uw logo op de bewuste dag

Sponsoring deelname ervaringsdeskundigen

Wanneer u de deelname van ervaringsdeskundigen en hun familieleden wilt bevorderen dan kunnen die een gereduceerd tarief voor het congres betalen van € 150,- (bij vroege inschrijving) of € 200,- (bij late inschrijving). Om dit mogelijk te maken vult u als sponsor (een veelvoud van) € 300,- per deelnemer aan. Dit wordt op de website vermeld.

 

Sponsoring van een van de buitenlandse sprekers

Uw naam zal vermeld worden achter de naam van de spreker in het programma.

Congresstand, alle dagen,

Voor € 2.000,- bieden we u een stand voor alle vijf congresdagen met:

 • Stand 6 m2, tafel en stroompunt
 • Vermelding in het programma
 • Gelegenheid tot het bijwonen van het congres voor maximaal twee standhouders

 

Congresstand, een dag,

Voor € 1.000 heeft u voor een van de congresdagen:

 • Stand 6 m2, tafel en stroompunt
 • Vermelding in het programma
 • Gelegenheid tot het bijwonen van het congres voor maximaal twee standhouders

Donatie van een muziek- of dansvoorstelling

Diverse mogelijkheden.

 

Donatie ISPS

U draagt het ISPS en het congres een warm hart toe en wilt dit ondersteunen zonder enige tegenprestatie. Elk bedrag is zeer welkom!

De Stichting ISPS Nederland-Vlaanderen educatie (van waaruit de financiële transacties voor dit congres geregeld worden) heeft een ANBI status

Contact- en bankgegevens:

Margreet03inkader

Margreet de Pater
Voorzitter, Stichting ISPS Nederland-Vlaanderen educatie

Buitenwatersloot 120, 2613 SV Delft

K.v.K.nr. 08188056
Bank rek. nr. : NL59 TRIO 0390 1394 75 t.n.v. ISPS N-VLAANDEREN EDU

Mailadres: margreet.depater@ziggo.nl
Telefoon: 015 2122094 | Mobiel: 06 26921455
Website congres: www.ispsconference.nl