ANBI REGISTRATION

Anbi

ANBI-logo
 1. Statutaire naam: Stichting ISPS Nederland-Vlaanderen educatie, tot juni 2018 Stichting Soteria Nederland
 2. Populaire naam: ISPS
 3. KvK nummer 08188056
 4. Contactadres: Buitenwatersloot 120, 2613 SV Delft
 5. De stichting heeft ten doel:
  1. Het bevorderen van het gebruik van psychologische behandelwijzen, waaronder begrepen psychotherapie voor personen met een psychotische stoornis in de meest brede zin;
  2. Daaronder worden begrepen de bevordering van de ontwikkeling en uitvoering van psychologische behandelwijzen, onderzoek, opleiding en training.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 6. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  1. Het organiseren van seminars, trainingen, congressen en opleidingen.
  2. Het verrichten van alle activiteiten die de verwerkelijking van gemeld doel ten dienste staan.
 7. Voor 2019 staat het organiseren een internationaal congres op de agenda. Thema: de relatie tussen psychose en gebrek aan sociale verbinding. En de remedie het herstellen van sociale verbinding
 8. De bestuurssamenstelling:
  1. Voorzitter: M.A. de Pater-Zijlstra
  2. Penningmeester: F. Steenwinkel
  3. Secretaris: M.H.A. de Koning
  4. Lid: M.M. Van Bouwel
  5. Lid: V.G. Kouratovsky
 9. Bij de Stichting zijn geen betaalde krachten in dienst, bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden
 10. Het bestuur van Soteria Nederland heeft geconstateerd dat de doelstellingen van Soteria, dezelfde zijn als die van de Vereniging ISPS de Lage landen. Besloten is de krachten te bundelen, met het doel het organiseren van seminars, trainingen, congressen en opleidingen om mensen met een psychose een veilige omgeving te bieden. Volgens veranderde inzichten is dat nu (meestal) thuis, waarbij naast de psychotische persoon ook de naasten gesteund worden. Tevens steunt de Stichting de emancipatie van personen die een psychose hadden.
 11. De financiële jaarverslagen vindt u hier.
Soteriacover 2013Anbi
Soteriacover 2016-financieel
ISPS-kvk
ISPS-statuten
ISPS-jaarrek2018